Künye

Sahibi

Furkan Ülker

Genel Yayın Yönetmeni

Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Editörler

Görsel Tasarım

Furkan Ülker

Tel: –

E-posta: reklam@sosyorum.com